Ombuki keeri wallitan Najeriya : Laamiiɗo Sanusi

Laamiiɗo Kano, Muhammadu Sanusi II wambi ɓaawo jabruɗe ngomnati lesdi Naajeeriya ɗe ombuki keeri lesdi ndin hakkude maari be lesɗe keddiraaje, bana Niger, e lesdi Benin.

Sanusi, nde haalidanno be kubaru’en ha faada mum nder gallure Kano, andini ɗatal ngal kangal on tan tokketee fadda natuki e wurtuki areeji na dow dungaye, nden wallitan ha tabutunki ɓiɓɓe lesdi ɗo naftira ko tafaa nder lesdi eko rema nder maari bana nyamduuji.

Hooreejo bankiiru lesdi mawndu ɓoymaajo lattuɗo cuusu her ande kilantaaku riskuuji lesdi aybini no jomorli yobratake no handi nder lesdi jotta.

O sappi bee no areeji waagirtee ha fomondelesdi keddirandi ndi Cotonou nder lesdi Benin, amma ɗe fuu ɗe naadee Naajeeriya her corke ko luuti yoɓuki jomorli ɗum O wi naa hayru sam ha leddi ko ndiyee.

Leave a Reply

Next Post

Police’en efti alƙawal reenuki pattuga ngilla ferwere nder gallure Calabar

Sat Sep 21 , 2019
Hukuma polis’en lesdi Naajeeriya efti alƙawal hawtuki hoore bee ngomnati jihawol Cross River, ngam reenuki pattuga nyimraanga Nayraaji biliyonji ngam ngilla ferweere nder gallure Calabar laamorde jiha kan. Pattuga ngan latti nder nokkuje ɗe yillooɓe ngilla ferwere ɓurdi yilluki nder gallure Calabar. Njaajirka maaga dillani ɗuuɗal njaajirka babal hektaaji teemeɗɗe […]
Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com