Police’en efti alƙawal reenuki pattuga ngilla ferwere nder gallure Calabar

Hukuma polis’en lesdi Naajeeriya efti alƙawal hawtuki hoore bee ngomnati jihawol Cross River, ngam reenuki pattuga nyimraanga Nayraaji biliyonji ngam ngilla ferweere nder gallure Calabar laamorde jiha kan.

Pattuga ngan latti nder nokkuje ɗe yillooɓe ngilla ferwere ɓurdi yilluki nder gallure Calabar.

Njaajirka maaga dillani ɗuuɗal njaajirka babal hektaaji teemeɗɗe joyi, 500.

Nder maaga woodi cuura giidal mooɓoowa ko dillani himɓe ujine joyi, 5,000 nder ,maaga laamorde kawtal calabar woni CICC; non nga ɗo saawi cuura fijirde Golf, e nyawndordu marndu leece nyawɓe 100-hawtaade e ci’e.

Ballo hooreejo polis’en lesdi AIG kakkilanoowo yebre jegoore, Zone 6 ha laamorde hukuma kan wonde Calabar, Musa Kimo on wangini anniya ka yaake nde werni manajajo mawɗo mo kompaniwa kakkilanoowa pattuga ngan Bobby Ekpenyong yilli mo ha Ofis maako.

Leave a Reply

Next Post

Hukuma laamorde lesdi FCTA fuɗɗi limngal Mallum’en

Sat Sep 21 , 2019
Nder tiinaaje ɗe jokkuki kuuɗe elto dow limngal waɗetee ha jangirle nder laamorde lesdi kala hitande fuu, ɗum hitande 2018/2019, Hukuumaaji laamorde lesdi Najeriya, FCTA fuɗɗi kuuɗe moftuki bayaanuuji hoore’en jangirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje nder laamorde nden fuu. Dum wuttudu hakkilanooru taskaramji e wiɗito les hukumakakkilaooha andal ha hukumalaamorde […]
Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com