Minister- jabrude kandude hoosaama ko timmitinte kuude yiite lamtarki ha Taraba

Ministaajo mo hakkilanta shaanu kubbirlle yiite Lamtarkiye, Engr.  Sale Mamman wi besduki sembe kubbirle yiite lamtarkiye ko hewtanta 3050 megawatsji haa mambila nder jihawol Taraba wayla walaadu fuuna Lesdi Naajeeriya woodi bote sanne ngam nafan ha ngurdam ummaatoore Jihakan enanta Lesdi ndin ndi fuu maari.

Ministaajo on suuditi haala banaka’a wakkati ngomnaajo Jihawol Taraba Darius Ishaku waddani mo ngilla haa offisru maako dow ko laarani kuude den enanta luutanki ummaatoore Jihakan.

Mamman ngomnati kawtal Lesdi do taski hawta kopi bee nanta ngamnati Jihakan ngom yiiki kuude en timminaama nder wakkati.

 Darius Ishaku wi daran darnde ngam yiiki kuude den timminaama.     

O wi “mi wari do ngam mi meta dudka ko waddata ragare timmitinki kuude den bee jawdum. Ardiido Buhari do darani kuude den ko sakkina ko hewtani duubi 20 caaliidi, min wadan fodde bawde amin ngam min hewtina yidannde amin enanta walluki ministaajo on hewtana yidannde muudum.,”  Darius wi

Ngomnaajo on yaadi bee doftiibe mo bana wakiiliijo majaliisaajo ndotti’en mo luutanta Jiha Taraba waylaari, Senator Shuaibu Isa Lau.

Leave a Reply

Next Post

NNPC- taskani hurgol gannudi wurtinki nyebbam yaasi.

Thu Oct 31 , 2019
Huhakkilanta nyebbam peturuljam, NNPC, taskani omtuki gollirde maabo rentoobe musamman be hakkilanta wutinoobe nyebbam dam yaaki yaasi Lesdi hedi keeri. Haalaka wolwaama on wakkati giidal minista’en haa Abuja. Ngomnaajo Jihawol Ogun fombina walaadu hirna Lesdi Naajeeriya, Dapo Abiodun, kanyum on suuditani ka kubaru’en bawti giidal ngal. Abiodun suuditi dudka dowko […]
Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com