Huhakkilanta nyebbam peturuljam, NNPC, taskani omtuki gollirde maabo rentoobe musamman be hakkilanta wutinoobe nyebbam dam yaaki yaasi Lesdi hedi keeri. Haalaka wolwaama on wakkati giidal minista’en haa Abuja. Ngomnaajo Jihawol Ogun fombina walaadu hirna Lesdi Naajeeriya, Dapo Abiodun, kanyum on suuditani ka kubaru’en bawti giidal ngal. Abiodun suuditi dudka dowko […]

Ministaajo maatootiro mo lesdi Najeriya, wangini mettungol muudum be no ceede internet malla data naawiri nder lesdi Najeriya. O wi haa jooni Najeriya’en botoray lattuki mabbe naftiroobe laabi maatootiro zamabu di internet ngam yiiki jomorli di ngala ha fedi di kompaniiji maatootiro nder lesdi jommata naftiroobe laabi mabbe nde weeti […]

Nder tiinaaje ɗe jokkuki kuuɗe elto dow limngal waɗetee ha jangirle nder laamorde lesdi kala hitande fuu, ɗum hitande 2018/2019, Hukuumaaji laamorde lesdi Najeriya, FCTA fuɗɗi kuuɗe moftuki bayaanuuji hoore’en jangirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje nder laamorde nden fuu. Dum wuttudu hakkilanooru taskaramji e wiɗito les hukumakakkilaooha andal ha hukumalaamorde […]

Hukuma polis’en lesdi Naajeeriya efti alƙawal hawtuki hoore bee ngomnati jihawol Cross River, ngam reenuki pattuga nyimraanga Nayraaji biliyonji ngam ngilla ferweere nder gallure Calabar laamorde jiha kan. Pattuga ngan latti nder nokkuje ɗe yillooɓe ngilla ferwere ɓurdi yilluki nder gallure Calabar. Njaajirka maaga dillani ɗuuɗal njaajirka babal hektaaji teemeɗɗe […]

Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com