Hukuma polis’en lesdi Naajeeriya efti alƙawal hawtuki hoore bee ngomnati jihawol Cross River, ngam reenuki pattuga nyimraanga Nayraaji biliyonji ngam ngilla ferweere nder gallure Calabar laamorde jiha kan. Pattuga ngan latti nder nokkuje ɗe yillooɓe ngilla ferwere ɓurdi yilluki nder gallure Calabar. Njaajirka maaga dillani ɗuuɗal njaajirka babal hektaaji teemeɗɗe […]

Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com