Nder tiinaaje ɗe jokkuki kuuɗe elto dow limngal waɗetee ha jangirle nder laamorde lesdi kala hitande fuu, ɗum hitande 2018/2019, Hukuumaaji laamorde lesdi Najeriya, FCTA fuɗɗi kuuɗe moftuki bayaanuuji hoore’en jangirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje nder laamorde nden fuu. Dum wuttudu hakkilanooru taskaramji e wiɗito les hukumakakkilaooha andal ha hukumalaamorde […]

Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com