Nder tiinaaje ɗe jokkuki kuuɗe elto dow limngal waɗetee ha jangirle nder laamorde lesdi kala hitande fuu, ɗum hitande 2018/2019, Hukuumaaji laamorde lesdi Najeriya, FCTA fuɗɗi kuuɗe moftuki bayaanuuji hoore’en jangirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje nder laamorde nden fuu. Dum wuttudu hakkilanooru taskaramji e wiɗito les hukumakakkilaooha andal ha hukumalaamorde […]

Hiitordu gullaali dow ko laarani cubi hitaande  2019 do hiite haa galluure Abuja Laamorde Lesdi Naajeeriya. Dariido tefre cubi Ardungal Laamu Lesdi Naajeeriya les ililal jam’iyawa nawliraawa nga PDP Atiku Abubakar on wulli jamiyawa laamanta Lesdi Ndi’I   APC nde OM wullino Ardiido, Mohammadu Buhari.  Atiku Abubakar do tefa dum fuddita […]

Get Islamic Gist Here
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com